Tawaran Tender & Sebutharga

Berita@Bendahari

Workshop@Bursar

USM Pulau Pinang, 28 Jun 2014 (Sabtu) - Workshop@Bursar telah diadakan di Dewan Latihan Seni Bangunan H21 Kompleks Cahaya yang dihadiri oleh pegawai Jabatan Bendahari Gred 41 dan keatas termasuk Kampus Cawangan Kejuruteraan, Kampus Cawangan Kesihatan dan Seksyen Kewangan Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT). Program ini bermula pada jam 8.30 pagi dan berakhir pada jam 3.30 petang.

 

Workhsop@Bursar ini adalah sesi perkongsian ilmu oleh Pemangku Bendahari, Cik Rohayati Mohd Isa bersama para pegawai Jabatan Bendahari tentang cara menjana pendapatan Universiti. Para pegawai yang hadir dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diberikan case study untuk dibentangkan berhubung cara untuk menambah pendapatan Universiti.

 

Workshop ini dilihat membantu para pegawai untuk berfikiran lebih kreatif dan inovatif.

 

Disediakan oleh :

Seksyen Perancangan Koporat & Pentadbiran

...
PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 DAN 3 TAHUN 2014 SERTA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 DAN 2 TAHUN 2014

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Pekeliling Bendahari dan Surat Pekeliling Bendahari telah dikeluarkan untuk diterimapakai di peringkat Universiti. Pekeliling dan surat pekeliling adalah seperti berikut:

 

  1. Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2014 – Langkah Penjimatan Dalam Perolehan USM
  2. Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2014 – Pelaksanaan Integrity Pack Dalam Perolehan USM
  3. Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2014 – Garis Panduan Langkah Penjimatan Dalam Perolehan USM
  4. Surat Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2014 – Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pack Dalam Perolehan USM

 

Sehubungan dengan ini, kerjasama semua pihak adalah diharapkan dalam memastikan peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan ini dipatuhi.

 

Sekian, terima kasih.

UNIT GOVERNAN, JABATAN BENDAHARI

...
BANTUAN KHAS KEWANGAN 2014

Sukacita dimaklumkan bahawa pembayaran Bantuan Khas Kewangan 2014 telah diproses. Semakan bayaran boleh dibuat mulai 14 Julai 2014.

 

UNIT EMOLUMEN, JABATAN BENDAHARI

...

Sistem

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang.
Tel: +604-653 3131
Faks: +604-658 8205
Emel: bursar@usm.my

Pautan Pantas
Penafian

Universiti Sains Malaysia dan Jabatan Bendahari tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.