Tawaran Tender & Sebutharga

Berita@Bendahari

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 DAN 3 TAHUN 2014 SERTA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 DAN 2 TAHUN 2014

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Pekeliling Bendahari dan Surat Pekeliling Bendahari telah dikeluarkan untuk diterimapakai di peringkat Universiti. Pekeliling dan surat pekeliling adalah seperti berikut:

 

  1. Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2014 – Langkah Penjimatan Dalam Perolehan USM
  2. Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2014 – Pelaksanaan Integrity Pack Dalam Perolehan USM
  3. Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2014 – Garis Panduan Langkah Penjimatan Dalam Perolehan USM
  4. Surat Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2014 – Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pack Dalam Perolehan USM

 

Sehubungan dengan ini, kerjasama semua pihak adalah diharapkan dalam memastikan peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan ini dipatuhi.

 

Sekian, terima kasih.

UNIT GOVERNAN, JABATAN BENDAHARI

...
BANTUAN KHAS KEWANGAN 2014

Sukacita dimaklumkan bahawa pembayaran Bantuan Khas Kewangan 2014 telah diproses. Semakan bayaran boleh dibuat mulai 14 Julai 2014.

 

UNIT EMOLUMEN, JABATAN BENDAHARI

...
TAKLIMAT PEROLEHAN
USM Pulau Pinang, 27 Jun 2014 - Taklimat Perolehan yang dianjurkan oleh Jabatan Bendahari dihadiri oleh beberapa Ketua dan wakil PTJ Universiti Sains Malaysia. Taklimat ini berkaitan pengenalan kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 1 Tahun 2014 dan Intergity Pact. Antara tetamu kehormat yang hadir ialah Naib Canselor USM Y.Bhg Prof Dato Dr. Omar Osman dan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa Prof. Dato Ahmad Shukri Mustapa Kamal Adnan.

Taklimat tersebut diadakan di Dewan Kuliah U dihadiri hampir 100 staf yang terlibat dalam proses perolehan di PTJ masing-masing. Penyampai taklimat tersebut ialah Encik Khairul Anuar Che Azmi selaku Penasihat Undang Undang USM dan Puan Zanita Zakaria selaku Pegawai Kewangan yang menguruskan proses perolehan di USM.

Muat turun lampiran.
- Slide SPP 1 2014
- Carta ALir Pengurusan Sebutharga Sehingga RM20K
- Carta ALir Pengurusan Sebutharga Dari RM20K Hingga RM50K

Disediakan oleh :
Seksyen Perancangan Koporat & Pentadbiran...
PERUTUSAN NAIB CANSELOR
USM Pulau Pinang, 12 Jun 2014 - Perhimpunan Bulanan Ke-3/2014 Naib Canselor bersama Warga Staf Bangunan Canselori diadakan pada hari Khamis, 12 Jun 2014, jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Persidangan Universiti (DPU). Antara tetamu kehormat yang hadir ialah Naib Canselor USM Y.Bhg Prof Dato Dr. Omar Osman dan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar Profesor Adnan Hussein.

Encik Mohd Adnan Yahaya mewakili staf Jabatan Bendahari dijemput untuk memberikan ucapan. Di dalam ucapannya, beliau menceritakan kepentingan peraturan kewangan dalam memastikan USM sentiasa berada di landasan yang betul dan sekaligus dapat mengelak daripada menerima teguran audit Ketua Audit Negara.

Beliau juga memohon seluruh ketua jabatan agar memberikan kerjasama dan komitmen yang sewajarnya dalam siri penutupan akaun tahun 2014 dan dalam masa yang sama memastikan USM tidak menerima teguran dari pihak Ketua Audit Negara.

Disediakan oleh :
Seksyen Perancangan Koporat & Pentadbiran...
MAJLIS PENYERAHAN ZAKAT OLEH MBSB KEPADA USM
USM Pulau Pinang, 6 Jun 2014 - Pihak Malaysian Building Society Berhad telah menyenaraikan Universiti Sains Malaysia sebagai penerima zakat perniagaan dari mereka. Satu majlis ringkas telah diadakan bagi menerima sumbangan tersebut yang turut dihadiri oleh Naib Canselor USM Y.Bhg. Prof Dato. Dr. Omar Osman, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik Antarabangsa Y.Bhg Prof. Dato Dr. Ahmad Shukri Mustapa Kamal, Timbalan Naib Canselor Bahagian Penyelidikan & Inovasi Y.Bhg Dato Dr. Muhamad Jantan dan Pemangku Bendahari USM Cik Rohayati Mohd Isa. Majlis penyampian tersebut disempurnakan oleh Timbalan Naib Presiden Kanan Perbendaharaan MBSB Yang Berusaha Encik Asrul Hazli Salleh.

Prof Dato Dr. Omar Osman mengucapkan jutaan terima kasih kepada pemberi zakat iaitu pihak MBSB kerana sumbangan sedemikian amat diperlukan.

Akhir kata dari pihak Jabatan Bendahari Semoga Allah SWT menerima amal kita dan juga kita diberi kesempatan untuk berhubung lagi di tahun tahun yang akan datang. In Sha Allah.

Disediakan oleh:
Seksyen Perancangan Korporat & Pentadbiran...

Sistem

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang.
Tel: +604-653 3131
Faks: +604-658 8205
Emel: bursar@usm.my

Pautan Pantas
Penafian

Universiti Sains Malaysia dan Jabatan Bendahari tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.